Onze diensten

Architectuur

Architectuur is de hoofdpijler van onze dienstverlening. BRES richt zich graag op projecten waar wij een meerwaarde kunnen betekenen. Nieuwbouwprojecten, ingrijpende verbouwingen en volwaardige energetische renovaties zijn opdrachten waar BRES het verschil kan maken.

Ieder verhaal begint op zijn manier, en in dialoog met de opdrachtgever komt een ontwerp tot stand dat tal van belangrijke aspecten van hedendaags leefcomfort zal respecteren: een prima organisatie met een logische ordening van ruimtes en onderlinge relatie, ruimtelijkheid met zin voor verhouding, materialisatie naar wens, lichtinval,… maar ook het beschikbare budget, de geldende regelgeving en ecologie bepalen de krijtlijnen waarbinnen een ontwerp vorm zal krijgen.

Om tijdens het ontwerpproces de diverse ontwerpen goed te kunnen communiceren met de opdrachtgever, worden leesbare plannen met uitgedachte interieurs opgemaakt op schaal, met de nodige aandacht voor ergonomie en maatvoering. Dit, in combinatie met de nodige krachtige visualisaties die het ontwerp tot leven wekken.

EBP Verslaggeving

Architectuur die aangepast is aan de hedendaagse bouwfysische vereisten, integreert de energieprestatieregelgeving vanaf de eerste schets: het correct isoleren, ventileren, de gehele energiehuishouding,… Ook de wettelijk verplichte administratie inzake epb–verslaggeving behoort tot onze dienstverlening.

Veiligheids-coördinatie

Zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering van het project wordt ook veiligheid hoog in het vaandel gedragen. Het evalueren van het ontwerp, het begeleiden van de werken als veiligheidscoördinator en het opstellen van de wettelijk verplichte documenten maken hier eveneens deel van uit.

Stabiliteit

Door onze nauwe samenwerking met een ingenieursbureau stabiliteit worden onze ontwerpen reeds vanaf de conceptfase afgetoetst aan de structurele haalbaarheid van de beoogde constructies & structuren. Deze structurele studie wordt tot het definitief uitwerken van het uitvoeringsplan en tijdens de uitvoering van de werken steeds verder bijgestuurd waar nodig, om zo tot een efficiënte structurele opvattingen te komen.

BEN jij mee?

BRES architecten engageert zich sinds de opkomst van de BEN-norm om de principes van Bijna Energie Neutraal bouwen of verbouwen te promoten en in de praktijk te brengen, en is één van de erkende voorlopers binnen de BEN campagne van de Vlaamse Overheid.

Vanaf 2021 wordt de wettelijk verplichte energienorm bij nieuwbouw en energetisch ingrijpende verbouwingen gelijkgesteld aan deze BEN-principes, maar tot dan blijft het mogelijk een stapje verder te zetten dan wat ons wettelijk wordt opgelegd door de Vlaamse Overheid.

Heeft u dus zelf ook plannen om een BEN-woning te bouwen of te BEN-overen, vraag ons hiernaar!